Table of contents #27(4)/2014


pelny en


 


  • Studia

Justyna Łukaszewska-Bezulska, "Social capital and migrations: an analysis

Dorota Kałuża-Kopias, "Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny obecny
i perspektywy"

Piotr Szukalski, "Regionalne zróżnicowanie kalendarza płodności we współczesnej Polsce"

Jan Pakulski, "Wyzwania społeczeństwa podeszłego wieku – lekcja z antypodów"

Tomasz Kaźmierczak, "O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy"

Lucjan Miś, "Mężczyźni a praca socjalna – analiza wybranych problemów"

 

  • Z warsztatów badawczych

Izabela Marzec, "Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych w województwie śląskim"

Marta Rostropowicz-Miśko, "Migracje zarobkowe kobiet jako czynnik ograniczający potencjał demograficzny Śląska Opolskiego w świetle badań własnych"

 

  • Polityka społeczna w praktyce

Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski, "Związki polityki ludnościowej z polityką społeczną na przykładzie koncepcji Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim"

 

  • Recenzje

Włodzimierz Anioł, "Naukowa refleksja nad polityką publiczną w Polsce i na świecie (recenzja z: A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa)"   

Paweł Hut, "Współczesne problemy obywatelstwa (recenzja z: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, praca zbiorowa pod red. M. Ząbka)"

 


pelny en

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl