Table of Contents #21/2013


pelny en


  • Studia

Paweł Hut, Macierz wobec zagranicznych rodaków — przykład Niemiec w okresie międzywojennym
Maciej Duszczyk, Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów
Włodzimierz Anioł, Fińskie społeczeństwo wiedzy i innowacji
Emilia Jaroszewska, Kultura jako czynnik warunkujący zdrowie, diagnozowanie chorób i ich leczenie
Grażyna Magnuszewska-Otulak, Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce
Beata Samoraj-Charitonow, Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego
Franck Gagnaire, Les interrogations françaises sur la décentralisation des politiques sociales a destination des personnes âgées

  • Z warsztatów badawczych

Grażyna Spytek-Bandurska, Telepraca w Polsce - aspekty prawne i społeczne
Anna Kurowska, Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem

  • Recenzje

Barbara Szatur-Jaworska: P. Szukalski, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych
Ryszard Szarfenberg: G. Standing, The Precariat: The New Dangerous Class
Piotr Błędowski: P. Sałustowicz (red.), Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen

  • Wydarzenia

Paweł Szaniawski, Konferencja poświęcona polityce integracyjnej wybranych grup cudzoziemców w Polsce i w Niemczech


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl