Table of Contents #06/2004


pelny en


  • Studia

Kazimierz Krzysztofek Polska – kraj trzech prędkości
Mieczysław Kabaj Sprawiedliwość partycypacyjna i partycypacyjny system wynagrodzeń
Z warsztatów badawczych
Paweł Hut Ludność polska na Zaolziu wobec integracji europejskiej
Zbigniew Drąg Integracja Polski z Unią Europejską: zainteresowanie, nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej

  • Forum

Artykuł wprowadzający
Witold Nieciuński Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu
Głosy w dyskusji
Włodzimierz Anioł Między imitacją a odrzuceniem
Jan Baszkiewicz Glosa do artykułu
Ludmiła Dziewięcka-Bokun Jakie zmiany zaszły w Polsce?
Zbigniew Ejsmont Bliżej centrum czy peryferii?
Kazimierz W. Frieske Konfuzje rozczarowanego socjaldemokraty
Leszek Gilejko Pytanie o siły sprawcze
Ryszard Horodeński O potrzebie polityki regionalnej
Mieczysław Kabaj Proponuję trzecią drogę: kapitalizm partycypacyjny
Tadeusz Kowalik Państwo dobrobytu – druga fala?
Paweł Kozłowski Szansa częściowo wykorzystana
Władysław Markiewicz Jakość kultury politycznej przesłanką modernizacji
Wojciech Modzelewski Kilka niepopularnych uwag do dyskusji o Polsce
Witold Morawski Trzy uwagi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Zofia Morecka Realia i marzenia
Mieczysław Rakowski W kierunku nowoczesnego socjalizmu
Andrzej Sadowski Czy jest nam potrzebna wielka idea modernizacji Polski?
Zdzisław Sadowski Aktywna rola państwa
Andrzej Stasiak Wielofunkcyjna wieś polska
Marek Tabin Z czym do Europy?
Jerzy Wilkin Jaki kapitalizm?

  • Z warsztatów badawczych

Paweł Hut Ludność polska na Zaolziu wobec integracji europejskiej
Zbigniew Drąg Integracja Polski z Unią Europejską: zainteresowanie, nadzieje i obawy młodzieży wiejskiej  • Recenzje

Barometr społeczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003. Polska po przejściach (rec. P. Poławski)
L. Frąckiewicz, M. Król (red.) Problemy polskiej wsi na przełomie wieków (rec. K. Gorlach)

  • Na łamach czasopism

"Social Policy and Society" (R. Szarfenberg)


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl