“Social Policy Issues” Editorial Board


•    Barbara Szatur-Jaworska,  prof. dr hab. – Editor-in-Chief
•    Maria Theiss, dr hab. - Deputy Editor-in-Chief
•    Anna Kurowska, dr hab. – Deputy Editor-in-Chief
•   Justyna Łukaszewska-Bezulska, PhD. – Editorial Secretary
•    Piotr Błędowski, prof. dr hab. – member of the editorial board
•    Ryszard Szarfenberg, prof. dr hab., Warsaw University professor –member of the editorial board
•    Cezary Żołędowski, prof. dr hab., Warsaw University professor –member of the editorial board

 

 Statistical editor


•    dr hab. Anna Kurowska

 

Topic editors


•    Piotr Błędowski, prof. dr hab. – local social policy, social assistance
•    Justyna Godlewska-Szyrkowa, PhD – labour market issues, education
•    Mirosław Księżopolski, prof. dr hab. – social security
•    Anna Kurowska, dr hab. – family policy
•    Bartosz Pieliński, PhD – civil society
•    Ryszard Szarfenberg, dr hab., Warsaw University professor – social policy theory
•    Maria Theiss, dr hab. – research methods in social policy
•    Cezary Żołędowski, prof. dr hab., Warsaw University professor - population and migration policy

 

Redaktorzy językowi


•   Ewa Rydlewska,MA (Polish)
•   Helena Marzec-Gołąb, MA (English)

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl